นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการขอเปลี่ยนสินค้า (Change Policy)

บริษัทไม่รับการขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อทางช่องทางออนไลน์ทุกกรณี

นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)

บริษัทไม่รับการขอคืนสินค้าที่ซื้อทางช่องทางออนไลน์ทุกกรณี

นโยบายการส่งสินค้าทดแทน (Replacement Policy)

บริษัทจะจัดส่งสินค้าทดแทนสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์เฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

  1. ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไว้
  2. ลูกค้ามีคลิปที่ถ่ายไว้ขณะตรวจรับสินค้าต่อหน้าพนักงานขนส่ง

สินค้าแช่แข็งต้องคืนภายในวันถัดไปหลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

ในกรณีการคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีร่องรอยของการละลายหรือการแข็งตัวหลังจากละลายแล้วบางส่วน และต้องครบถ้วนเหมือนตอนที่ได้รับสินค้าจากการส่งสินค้าของทางบริษัท

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เหตุผล และหลักฐานในการคืนสินค้าได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

Line OA: @fooddeehub
จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล: info@fooddeehub.com

รอการยืนยันและติดต่อกลับจากแผนกบริการลูกค้า ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปส่งสินค้าทดแทนและรับสินค้าคืนจากท่าน ตามที่ได้นัดหมายหรือตามตกลงร่วมกัน